Articles tagged with: aktywacja

Aktywacja powierzchni plazmą Openair® – Obróbka plazmą atmosferyczną

Obróbka plazmą atmosferyczną jest jedną z najefektywniejszych technologii czyszczenia, aktywacji i powlekania plastików, metali (np. aluminium), szkła, materiałów kompozytowych oraz pochodzących z recyklingu. W odróżnieniu od plazmy niskociśnieniowej w przypadku technologii Openair® nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnej komory ciśnieniowej. Proces aktywacji może być prowadzony na bieżąco, w trakcie produkcji. To najlepsza forma przygotowania powierzchni np. przed nakładaniem lakierów czy dozowaniem kleju!

Plazma w przemyśle!

8_zorza_polarna_350xCzym jest plazma – (na zdjęciu zorza polarna).

Podstawą technologii plazmowej jest proste zjawisko fizyczne zmiany stanu skupienia materii w wyniku dostarczenia energii. Polega to na tym, że w miarę wzrostu jej ilości, ciało stałe topnieje stając się cieczą, a ciecz wrze przechodząc w stan lotny – gaz.

Istnieje jeszcze czwarty stan skupienia: dostarczanie jeszcze większych ilości energii do gazu powoduje jego jonizację przekształcając go w plazmę, w skład której wchodzą jądra atomów, cząstki elementarne (wolne elektrony), a także, w warunkach ziemskich, atomy, ich jony oraz cząsteczki. Charakterystyczną cechą plazmy jest wysoki i niestabilny poziom energii.

Choć ponad 99% widzialnej materii to właśnie plazma, została ona odkryta stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1928 r. przez Irvinga Langmuira. Plazmę możemy zaobserwować m.in. jako zorzę polarną lub podczas zaćmienia Słońca jako jego koronę.

T01_01_Openair_aggregatzustaende_com

Czym jest plazma?

Właśnie wysoki poziom energii plazmy jest źródłem jej różnorakich zastosowań w przemyśle. Działanie plazmą na powierzchnię materii stałej, np. metalu czy plastiku, zmienia ona swoje istotne właściwości, np. energię powierzchniową.

Źródło: http://aktywacja-powierzchni.pl/czym-jest-plazma-2/