Articles tagged with: energia powierzchniowa

Adhezja, klejenie, potting. Wpływ adhezji na jakość połączeń w montażu podzespołów elektronicznych

Adhezja, klejenie, potting 1 Autor: Marek Bernaciak. - Wpływ adhezji na jakość połączeń w montażu podzespołów elektronicznych.

Adhezja, klejenie, potting 1
Autor: Marek Bernaciak. – Wpływ adhezji na jakość połączeń w montażu podzespołów elektronicznych.

Elektronika nie może się rozwijać bez technologii łączących różne elementy przy wykorzystaniu zjawiska adhezji. Dzięki niemu jest możliwe zmniejszanie wymiarów obwodów drukowanych związane z ich wytrzymałością mechaniczną i transmisją ciepła. Jestem mechanikiem i zagadnienie miniaturyzacji jest dla mnie fenomenem właśnie z tej perspektywy. Jak w lotnictwie, wytrzymałość jest związana z obciążeniem na jednostkę powierzchni. To samo odnosi się do transmisji energii cieplnej – jej efektywność w skali kurczących się powierzchni sprowadza się do między innymi zastosowania odpowiednich materiałów, ale z mojego punktu widzenia również do znakomitego kontaktu mechanicznego między nimi. Najlepszy klej, spoiwo, zalewa, uszczelniacz tracą wartość w chwili, gdy pomiędzy nimi pojawia się powietrze, woda, kurz lub ich zwilżalność nie jest powtarzalna albo jest niewystarczająca. W chwili próby – zwiększonego obciążenia mechanicznego lub termicznego mikroporowatości pomiędzy warstwą spoiwa a podłożem dają o sobie znać doprowadzając do zbyt łatwego zniszczenia końcowego produktu. …

Z punktu widzenia mechaniki złącza chropowatość powiązana z jakością powierzchni jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za niezawodność działania układów elektronicznych. Dlatego spróbujemy dokonać krótkiej analizy zjawisk związanych z kontrolą procesów, które mają na adhezję wpływ.

Plazma w przemyśle!

8_zorza_polarna_350xCzym jest plazma – (na zdjęciu zorza polarna).

Podstawą technologii plazmowej jest proste zjawisko fizyczne zmiany stanu skupienia materii w wyniku dostarczenia energii. Polega to na tym, że w miarę wzrostu jej ilości, ciało stałe topnieje stając się cieczą, a ciecz wrze przechodząc w stan lotny – gaz.

Istnieje jeszcze czwarty stan skupienia: dostarczanie jeszcze większych ilości energii do gazu powoduje jego jonizację przekształcając go w plazmę, w skład której wchodzą jądra atomów, cząstki elementarne (wolne elektrony), a także, w warunkach ziemskich, atomy, ich jony oraz cząsteczki. Charakterystyczną cechą plazmy jest wysoki i niestabilny poziom energii.

Choć ponad 99% widzialnej materii to właśnie plazma, została ona odkryta stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1928 r. przez Irvinga Langmuira. Plazmę możemy zaobserwować m.in. jako zorzę polarną lub podczas zaćmienia Słońca jako jego koronę.

T01_01_Openair_aggregatzustaende_com

Czym jest plazma?

Właśnie wysoki poziom energii plazmy jest źródłem jej różnorakich zastosowań w przemyśle. Działanie plazmą na powierzchnię materii stałej, np. metalu czy plastiku, zmienia ona swoje istotne właściwości, np. energię powierzchniową.

Źródło: http://aktywacja-powierzchni.pl/czym-jest-plazma-2/