Articles tagged with: klejenie

Adhezja – skuteczne przyciąganie!

Adhezja w przyrodziePrzyleganie warstw powierzchniowych dwóch różnych ciał doprowadzonych do kontaktu. Adhezja jest wynikiem pojawienia się przyciągających oddziaływań międzycząsteczkowych różnych substancji po dostatecznym ich zbliżeniu….

Przez pojęcie adhezji rozumie się siły przylegania powierzchni różnych materiałów. W klejeniu największe znaczenie mają fizyczne siły przyciągania względnie adsorpcji. Zakres oddziaływania sił międzycząsteczkowych jest znacznie mniejszy niż wielkość chropowatości mechanicznie obrobionych powierzchni. Dlatego klej musi wniknąć w chropowatości i całkowicie zwilżyć powierzchnie. Zdolność zwilżania powierzchni przez płynny klej uzależniona jest od energii powierzchniowej materiałów. Klej zwilża wystarczająco powierzchnię materiału tylko wówczas, gdy jego napięcie powierzchniowe jest przynajmniej równe lub mniejsze od energii powierzchniowej danego materiału.

Przykładowe energie powierzchniowe różnych materiałów w temperaturze pokojowej:

·               PTFE  (teflon)                      18 mN/m
·               PVC                                       40 mN/m
·               Poliamid 6/6                          46 mN/m
·               Żelazo                              2030 mN/m
·               Wolfram                          6800 mN/m

dla porównania:

·               kleje anaerobowe         30-47 mN/m

Z powyższego porównania widać, że metale dają się łatwo kleić, natomiast przy tworzywach warunki są już często krytyczne. Odpowiednią obróbką wstępną można pozytywnie wpłynąć na energie powierzchniowe klejonych części. Zniszczenie adhezyjne zachodzi wtedy, kiedy siły adhezji są mniejsze zarówno od sił spójności, jak i sił obciążenia zewnętrznego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adhezja

Adhezja występuje m.in. przy klejeniu (kleje adhezyjne) i malowaniu, stosowaniu kartek i taśm przylepnych (folia adhezyjna). Zjawisko adhezji wykorzystywane jest przez niektóre zwierzęta do poruszania się po gładkich, pionowych powierzchniach lub liściach. W polskiej faunie adhezję wykorzystuje rzekotka drzewna (Hyla arborea). Posiada ona przylgi na palcach, których wilgotna powierzchnia łączy się z wilgotną powierzchnią liści. Przylgi te są elastyczne, więc mogą z łatwością dostosowywać się do kształtów powierzchni liścia.

Praktyczne zastosowanie klejów

Klejenie jest ściśle powiązanie z Dozowaniem

Klejenie jest ściśle powiązanie z Dozowaniem

Autor: Marek Bernaciak – Przykłady zastosowania klejów w różnych gałęziach przemysłu.

Klejenie narzędzi.
•Klejenie płytek noży tokarskich
•Klejenie noży zgarniających w drukarniach
•Klejenie szczęk w imadłach
•Wklejanie węglikowych elementów uchwy-tów, suwmiarek, pryzm. …

Klejenie w budowie maszyn
· Naklejanie prowadnic w obrabiarkach
· Posadawianie obrabiarek, silników, przekładni
· Wklejanie wrzecion obrabiarek
· Naklejanie tabliczek znamionowych
· Przyklejanie poszyć obudów w maszynach
(klejenie aluminiowych i nierdzewnych blach do konstrukcji ze stali „czarnej”
· Klejenie zbiorników na wióry, olej
· Wklejanie łożysk, kół zębatych
· Zabezpieczanie śrub, nakrętek
· Uszczelnianie przekładni, pokryw
· Klejenie osłon z plexi i poliwęglanu

Przygotowanie powierzchni w technologii klejenia

Obróbka ścierna powierzchni

Obróbka ścierna powierzchni

 

Czynniki wpływające na klejenie

Dwa czynniki biorą udział w tworzeniu wytrzymałości złącza klejonego:
• łączenie mechaniczne,
• łączenie chemiczne.

Łączenie mechaniczne wiąże się z chropowatością powierzchni. Jest ważne, gdyż zwiększa powierzchnię na jakiej klej może się kontaktować z substratem. Tworzy się w ten sposób lepsze zakotwiczenie. Schropowacenie bierze również udział w polepszeniu adhezji, gdyż czyści powierzchnie, usuwa luźne tlenki.

Łączenie chemiczne to adhezja pochodząca z molekularnego kontaktu pomiędzy klejem i substratem. Różne siły działające w tym obszarze to siły polarne, elektrostatyczne, siły Van der Waalsa i jonowe. Aby te działanie tych sił było efektywne, klej musi znajdować się blisko substratu. Oleje, tlenki, woda  i kurz powodują oddalenie kleju i w ten sposób redukują jego wytrzymałość.

Klejenie kontra inne technologie połączeń

Nitowana Wieża Eiffla!

Nitowana Wieża Eiffla!

Wady tradycyjnych metod łączenia

Tradycyjne metody łączenia kiedyś również były nowe. Jeszcze niedawno spawanie uważane było za nowoczesną technologię (wieża Eiffla jest nitowana). …

Spawanie
Spawanie jest znakomitym sposobem łączenia metali, jednak :
· wprowadza naprężenia spawalnicze, które powodują odkształcenie cienkich elementów (np. cienkie blachy, tuleje),
· nie można spawać niektórych zestawień metali i materiałów !!! (np. aluminium ze stalą nierdzewną, stal z drewnem, itp.),
· przy łączeniu aluminium i stali nierdzewnych wymaga się stosowania osłony gazów obojętnych,
· niszczy powłokę galwaniczną na blasze ocynkowanej i powoduje wydzielanie trujących gazów,
· są trudności w spawaniu miedzi ze względu na odprowadzanie ciepła,
· spawanie żeliwa rzadko daje dobre efekty bez dodatkowej obróbki cieplnej lub stosowania specjalnych elektrod.

Klejenie plexi, szkła akrylowego

Efekt z klejenia może zadziwiać!

Efekt z klejenia może zadziwiać! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z AMB Technic www.amb.pl

Klejenie szkła organicznego, często nazywanego „plexi”, lub „Plexiglass”, nastręcza pewnych trudności. Polimetakrylan metylu – PMMA – jest bowiem materiałem odpornym chemicznie (stosowany jest często w elementach wyposażenia medycznego właśnie z tego powodu), więc i klejenie go jest kłopotliwe….

  Problemem jest to, że kleje, które dobrze łączą metale i inne tworzywa, nie przywierają dobrze do PMMA, są to kleje agresywne chemicznie, często są drogie i… brudzą powierzchnię plexi, a często właśnie ze względów estetycznych stosuje się właśnie ten materiał ! Kleje rozpuszczalnikowe do PMMA są trudne w dozowaniu z kilku powodów:
  • są agresywne chemicznie, zawierają dichlorometan,
  • są zagrożeniem dla pracownika – rozlany klej jest szkodliwy, jego opary są trujące,
  • mają niską lepkość – są inaczej mówiąc, rzadkie, są BARDZO rzadkie,
  • są bardzo lotne – wytwarzają dość wysokie ciśnienie parowania i z tego powodu dozowanie np. za pomocą strzykawki powoduje, że klej ciągle kapie lub „ślini się” z końcówki dozującej (igły dozującej).
  Dlatego warto się zastanowić nad profesjonalnym sprzętem do nakładania kleju do plexi. Inwestycja w taki sprzęt może się zwrócić bardzo szybko:
  • Pracownik nie musi się więcej martwić o cieknięcie kleju i zagrożenie elementów klejonych zabrudzeniem.
  • Klej nie stanowi więcej zagrożenia dla skóry pracownika, jego oddziaływanie na drogi oddechowe jest silnie ograniczone.
  • Wydajność pracy zwiększa się wielokrotnie, jedna osoba wyposażona w dobre urządzenie może wykonac pracę za 2-5 osób korzystających wcześniej ze strzykawek medycznych. Jest to oczywiście kwestia odpowiedniej organizacji pracy, niemniej są to dane z przemysłu.